Accueil/Home

Masaki Kobayashi

(1916-1996)

Musuko no Seishun (1952)

Magokoro (1953)

Kabe Atsuki Heya (1953)

Mittsu no ai (1954)

Kono Hiroi Sora no Dokoka ni (1954)

Uruwashiki Saigetsu (1955)

Izumi (1956)

Anata Kaimasu (1956)

Kuroi Kawa (Rivière noire ou Le fleuve noir) (1957)

Ningen no Joken (La condition de l'homme) (1959-1961) [3 films distincts]

Karami-ai (1962)

Seppuku (Hara-Kiri) (1962)…Prix spécial du jury à Cannes

Kwaidan (id.) (1964)…Prix spécial du jury à Cannes

Joi Uchi : Hairyo tsuma shimatsu (Rébellion) (1967)…Prix de la critique internationale à Venise

Nihon no Seishun (Pavane pour un homme épuisé) (1968)

Inochi Bonifuro (1971)

Kaseki (1975)

Moeru Aki (1979)

Tokyo Saiban (1984)…Prix de la critique internationale à Berlin

Shokutaku no Nai ie (1985)