Accueil/Home

Ann Hui

(1947)

Fung Gip - The Secret (1979)

Zhuang Dao Zheng - The Spooky Bunch (1980)

Woo Yuet Dik Goo si - The Story of Woo Viet (1981)

Tou Bun no Hoi - Boat People (Boat People - Passeport pour l'enfer) (1983)

Qing Cheng Shi Lian - Love in a Fallen City (1984)

Shu Jian en Chou Lu - The Romance of Book and Sword (1987)

Xiang Xiang Gong Zhu - Princess Fragrance (1987)

Gam ye Sing Gwong Chaan Laan - Starry is the Night (1988)

Xiaoao Jiang Hu - Swordsman [en co-réal.] (1989)

Ketu Qiuhen - Song of the Exile (Chant d'exil) (1989)

Shanghai Jiaqi - My American Grandson (1990)

Jidao Zhuizhong - Zodiac Killers (1991)

Xiatian de Xue - Summer Snow (1994)…Grand Prix à Créteil

Ah Kam - The Stunt Woman (1996)

Gei Diy Chun Fung - As Time Goes By (1997)

Boon Sang Yuen - Eighteen Springs (1997)

Qian Yan Wan Yu - Ordinary Heroes (1998)

Youling Renjian - Visible Secret (2001)

Laam Yan Sei Sap - July Rhapsody (2002)

Yu Guanyin – Goddess of Mercy (2003)

Yi Ma De Hou Xian Dai Sheng Huo – The Postmodern Life of My Aunt (2006)

Tin shui wai dik yat yu ye – The Way We Are (2008)

Tin shui wai dik ye yu mo – Night and Fog (2009)

Duk haan chau faan – All About Love (2010)

Tao jie – A Simple Life (Une vie simple) (2011)