Accueil/Home

Adieu Mandalay (2016)

(The Road to Mandalay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Midi Z

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Ko Kai

Guo

Wu Ke-Xi

Lianqing

Wang Shin-Hong

Fu’an

Zhao De-Fu

Fu

Zheng Meng-Lan

Ersao

Pan Zheng-Li

Zhi

Kuang Jia-En

Jia’en

Li Wan-Wu

Wu

Xu De-Wei

Wei

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)