Accueil/Home

L’homme aux 5 visages (1945)

(Zigmund Kolossovsky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateurs : Boris Dmokhovsky et Sigizmund Navrotsky

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Boris Dmokhovsky

Zygmunt Golemba, alias Kolosowski / Major Heinrich von Ulter / Baron Fedruchi / Gross

 

Vladimir Osvetsimsky

Ludwig K.

Vladimir Shishkin

Stanislaw Orlik

Dmitri Golubinsky

Père Ioris

Cheslav Sushkevich

Andrzej Kresowicz

Pyotr Skorokhod

Stefan Rakushka

Irena Murova

Yuliya Rakushka

Aleksey Dobronravov

Tadeush Komlich

B. Goncharov

Bogushevskiy

Hans Klering

Colonel S.S. Bulow

Dmitri Milyutenko

Député Ventsel

Mikhail Vysotsky

Borovskiy

Mikhail Romenskiy

Karl Pferke

Yevgeniya Opalova

Mme Pferke

Sergey Petrov

Getske

Aleksey Tarshin

Lieutenant S.S. Rais

Mikhail Grodskiy

Capitaine S.S. Hauch

Mikhail Romanov

Langfeld

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)