Accueil/Home

Le héros sacrilège (1955)

(Shin Heike monogatari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Kenji Mizoguchi

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Narutoshi Hayashi

Taira Torodai

Rauzô Ichikawa

Taira Kiyomori

Michiyo Kogure

Yasuko

Yoshiko Kuga

Tokiko

Akitake Kôno

Heiroku

Tamao Nakamura

Shigeko

Shunji Natsume

L’empereur Toba

Mitsusaburô Ramon

Ryokan

Kunitarô Sawamura

Joku

Eitarô Shindô

Banboku

Eijirô Yanagi

L’empereur Shirakawa

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)