Accueil/Home

Chanda, une mère indienne (2015)

(Nil Battey Sannata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisatrice : Ashwiny Iyer Tiwari

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Swara Bhaskar

Chanda Sahay

Ratna Pathak

Dr. Diwan

Riya Shukla

Apeksha Sahay

Pankaj Tripathy

Le proviseur Shrivastava

Neha Prajapati

Sweety

Prashant Tiwari

Pintu

Vishal Nath

Amar

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)