Accueil/Home

Fleurs d’équinoxe (1958)

(Higanbana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Yasujiro Ozu

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Shin Saburi

Wataru Hirayama

Kinuyo Tanaka

Kiyoko Hirayama

Ineko Arima

Setsuko Hirayama

Miyuki Kuwano

Hisako Hirayama

Yoshiko Kuga

Fumiko Mikami

Keiji Sada

Masahiko Taniguchi

Teiji Takahashi

Shotaru Kondo

Chishû Ryû

Shukichi Mikami

Chieko Naniwa

Hatsu Sasaki

Ureo Egawa

Nakanishi

Ryûji Kita

Heinosuke Horie

Nobuo Nakamura

Toshihiko Kawai

Mutsuko Sakura

Akemi

Tsûsai Sugawara

Sugai

Fumio Watanabe

Ichiro Nagamura

Fujiko Yamamoto

Yukiko Sasaki

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)