Accueil/Home

Flammes sur la frontière (1957)

(Bian zai feng huo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Lin Nong

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Da Qi

Duorong

Li Renlin

Gedang

Tian Lie

Meipu Shanguan

Wang Xiaotang

Manuo

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)