Accueil/Home

Fièvre sur Anatahan (1953)

(Anatahan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Josef von Sternberg

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Akemi Negishi

Keiko Kusakabe, alias Queen Bee

Tadashi Suganuma

Kusakabe, mari de Keiko

Kisaburo Sawamura

Kuroda

Shôji Nakayama

Nishio

Jun Fujikawa

Yoshisato

Hiroshi Kondô

Yanaginuma

Shozo Miyashita

Sennami

Tsuruemon Bando

Doi

Kikuji Onoe

Kaneda

Rokuriro Kineya

Marui

Daijiro Tamura

Kanzaki

Takeshi Suzuki

Takahashi

Shiro Amikura

Amanuma

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)