Accueil/Home

áá United Red Army (2007)

(Jitsuroku reng˘ sekigun : Asama sans˘ e no michi)

á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚalisateur : K˘ji Wakamatsu

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

á

Maki Sakai

Mieko Toyama

Arata

Hiroshi Sakaguchi

Akie Namiki

Hiroko Nagata

G˘ Jibiki

Tsuneo Mori

Shima Ohnichi

Kunio Bando

Anri Ban

Fusako Shigenobu

Hideo Nakaizumi

Yasuhiro Uegaki

Kaoru Okunuki

Yasuko Muta

Tak Sakaguchi

Shiomi Takaya

Yugo Saso

Koichi Teraoka

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)

á