Accueil/Home

La natte qui tue (1972)

(Guai ke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natte

 

Réalisateur : Yeo Ban-Yee

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Jason Pai Piao

Jing Fong

Thompson Kao Kang

Ang Kang

Tony Liu Jun-Guk

Wong Yee

Nancy Sit

Une patriote

Joe Cheung

Un patriote

Tong Kwok-Si

Shen Li

Ma Chien-Tang

Lin Si

Wong Sam

Fan Yuen

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)