Accueil/Home

25 novembre 1970 : le jour où Mishima choisit son destin (2012)

(11-25 jiketsu no hi : Mishima Yukio to wakamono-tachi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Kôji Wakamatsu

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Arata Iura

Yukio Mishima

Shinnosuke Mitsushima

Masakatsu Morita

Shinobu Terajima

Yoko Hiraoka

Soran Tamoto

Otoya Yamaguchi

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)