Accueil/Home

 Glory to the Filmmaker (2007)

(Kantoku - Banzaï)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Takeshi Kitano

 

Fiche technique:   ici

 

CASTING

 

 Takeshi Kitano

Ren Osugi

Yuki Uchida

Kayoko Kishimoto

Toru Emori

Anne Suzuki

Yoshino Kimura

Keiko Matsuzaka

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)