Accueil/Home

Un taxi ŕ Pékin (2001)

(Xiari nuanyangyang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Ning Ying

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

 Lei Yu

Dezi

Zuo Baitao

Lin Fang

Tao Hong

Zhao Yuan

Gai Yi

Xiao Xue

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)