Accueil/Home

Luna Papa (1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Bakhtyar Khudojnazarov

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Chulpan Khamatova

Mamlakat

Moritz Bleibtreu

Nasreddin

Ato Mukhamedzhanov

Safar

Merab Ninidze

Alik

Nikolay Fomenko

Yassir

Lola Mirzorakhimova

Zube

Sherali Abdulkajsov

Akbar

Azalbek Nazriyev

Alisher Khamrayev

Aziz Nizomidinov

Selim

Obid Nazarov

Edip

Zamira Yuldasheva

Dezdemona

Nigina Akhmedova

Iokasta

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)