Accueil/Home

Limita (1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Denis Yevstigneyev

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Vladimir Machkov

Yvan

Yevgeni Mironov

Micha

Kristina Orbakaite

Katya

 

Maksim Sukhanov

Mariya Lipkina

Yuliya Sidorova

Aleksandr Kakhun

Irina Apeksimova

Sergey Gazarov

Sergei Perelygin

Andrei Kondrashov

Izabella Mefert

Natalya Ryzhikh

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)