Accueil/Home

License to Live (1999)

(Ningen gkaku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralisateur : Kiyoshi Kurosawa

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

Hidetoshi Nishijima

Yutaka

Shun Sugata

Shinichiro

Lily

Sachiko

Kumiko As

Chizuru

Sh Aikawa

Kazaki

Yoriko Dguchi

Miki

Ren Ohsugi

Murota

Hiromitsu Suzuki

Kurume

Kji Yakusho

Fujimori

Masahiro Toda

Akira Ueda

Michiko Yamamura

La mre de Ueda

Kosuke Toyohara

Le docteur

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)