Accueil/Home

Eureka (2000)

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shinji Aoyama

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Koji Yakusho

Makoto Sawai

Aoi Miyazaki

Kozue Tamura

Masaru Miyazaki

Naoki Tamura

Yoichiro Saito

Akihiko

Sayuri Kokusho

Yumiko

Ken Mitsuishi

Shigeo

Go Riju

Busjack Man

Yutaka Matsushige

Matsuoka

Sansei Shiomi

Yoshiyuki Sawai

Kimie Shingyoji

La mère

Eihi Shiina

Keiko Kono

Machiko Ono

Mikiko

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)