Accueil/Home

 

Un été à Changsha (2019)

(Liu Yu Tian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Zu Feng

 

Fiche technique : ici

 

 

CASTING

 

Zu Feng

Inspecteur Bin

Lu Huang

Li Xue

Chen Minghao

Commissaire Lei

Qianru Zhang

Tingting

Tianchi Liu

Mme Qin

 

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)