Accueil/Home

Desert Moon (2001)

(Tsuki no sabaku)

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shinji Aoyama

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Hiroshi Mikami

Nagai

Maho Toyota

Akira

Shuji Kashiwabara

Keechie

Yukiko Ikari

Kaai

Isao Natsuyagi

Le père de Tsuyochi

Kumiko Akiyoshi

Un client de Keechie

Kenichi Hagiwara

Le patron de Keechie

Masakatsu Funaki

Matsushima

Katsushisa Namase

Ichiyama

Pierre Taki

Sakaki

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)