Accueil/Home

De l’eau tiède sous un pont rouge (2001)

(Akai hashi no shita no nurui mizu)

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shohei Imamura

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Koji Yakusho

Yosuke Sasano

Misa Shimizu

Saeko Aizawa

Mitsuko Baisho

Mitsu Aizawa

Mansaku Fuwa

Gen

Kazuo Kitamura

Taro

Isao Natsuyagi

Masayuki Uomi

Yukiya Kitamura

Shintaro Uomi

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)