Accueil/Home

 

  Une pluie sans fin (2018)

(Bao xue jiang zhi)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Dong Yue

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Duan Yihong

Yu Guowei

Jiang Yiyan

Yanzi

Du Yuan

Officier Zhang

Zheng Chuyi

Officier Li

Zheng Wei

Liu

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)